Podsumowanie roku 2023 przez Cert – czyli dlaczego warto mieć antywirusa.

Raport Cert 2023
W 2023 roku Polska zmagała się z rosnącą falą ataków ransomware i malware, co stanowiło poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa cyfrowego w kraju. Według danych opublikowanych przez CERT Polska, liczba zgłoszonych incydentów cyberbezpieczeństwa wzrosła o około 35% w porównaniu do roku 2022, co przełożyło się na ponad 120,000 zgłoszeń dotyczących różnych form złośliwego oprogramowania. Wśród tych incydentów, około 40,000 stanowiły ataki ransomware, co potwierdza znaczną skalę tego zagrożenia.

Podsumowanie roku 2023 przez Cert – czyli dlaczego warto mieć antywirusa.

W 2023 roku Polska zmagała się z rosnącą falą ataków ransomware i malware, co stanowiło poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa cyfrowego w kraju. Według danych opublikowanych przez CERT Polska, liczba zgłoszonych incydentów cyberbezpieczeństwa wzrosła o około 35% w porównaniu do roku 2022, co przełożyło się na ponad 120,000 zgłoszeń dotyczących różnych form złośliwego oprogramowania. Wśród tych incydentów, około 40,000 stanowiły ataki ransomware, co potwierdza znaczną skalę tego zagrożenia.

Analiza danych CERT Polska wskazuje, że ataki te stały się bardziej zaawansowane i ukierunkowane, co znacznie zwiększyło ich skuteczność. Cyberprzestępcy stosowali nowoczesne techniki socjotechniczne oraz zaawansowane metody infekowania systemów, co utrudniało ich wykrycie i neutralizację przez tradycyjne programy antywirusowe. W rezultacie, wiele firm i instytucji miało poważne problemy z szybkim wykryciem zagrożeń i odpowiednim reagowaniem na nie, co prowadziło do poważnych konsekwencji finansowych i operacyjnych.

W 2023 roku szczególnie narażone na ataki były sektory finansowy, publiczny oraz opieki zdrowotnej. Sektor finansowy, w tym banki i inne instytucje finansowe, był celem około 25% wszystkich ataków ransomware. Cyberprzestępcy często wykorzystywali luki w systemach bezpieczeństwa oraz techniki socjotechniczne, aby uzyskać dostęp do wrażliwych danych finansowych. Ataki te miały na celu wyłudzenie okupu za odszyfrowanie danych, co prowadziło do znacznych strat finansowych oraz utraty zaufania klientów.

Instytucje rządowe i samorządowe również znalazły się na celowniku cyberprzestępców. W 2023 roku odnotowano wzrost liczby ataków na urzędy miejskie i gminne, które miały na celu zakłócenie ich działania oraz wyłudzenie okupu za odszyfrowanie danych. Skutkiem tych ataków było czasowe paraliżowanie działań administracyjnych oraz poważne zakłócenia w świadczeniu usług publicznych.

Sektor opieki zdrowotnej, ze względu na wrażliwość danych medycznych, był również częstym celem ataków. W 2023 roku kilka dużych szpitali i klinik padło ofiarą ransomware, co prowadziło do zablokowania dostępu do systemów informatycznych i kartotek pacjentów. Ataki te znacząco utrudniły funkcjonowanie placówek medycznych oraz wpłynęły na bezpieczeństwo pacjentów.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę ataków, wiele firm i instytucji podjęło działania mające na celu wzmocnienie swoich zabezpieczeń informatycznych. Zainwestowano w zaawansowane technologie zabezpieczające, takie jak systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS/IPS), programy antymalware oraz rozwiązania do zarządzania ryzykiem. Ponadto, zwiększenie świadomości użytkowników na temat zagrożeń cybernetycznych stało się priorytetem. Przeprowadzono liczne kampanie edukacyjne i szkolenia dla pracowników, mające na celu zmniejszenie ryzyka udanych ataków phishingowych i innych form socjotechniki.

Współpraca między sektorami oraz międzynarodowa wymiana informacji o zagrożeniach stały się kluczowymi elementami strategii obronnych. Polska aktywnie uczestniczyła w wielu inicjatywach międzynarodowych mających na celu zwalczanie cyberprzestępczości, co umożliwiło lepszą koordynację działań oraz szybsze reagowanie na nowe zagrożenia.

Rok 2023 był kolejnym rokiem intensywnych ataków ransomware i malware w Polsce, co podkreśla konieczność ciągłego wzmacniania zabezpieczeń, edukacji użytkowników oraz współpracy międzynarodowej. Tylko poprzez zintegrowane i skoordynowane działania można skutecznie przeciwdziałać rosnącym zagrożeniom cybernetycznym i chronić dane oraz systemy przed cyberprzestępczością.

Więcej szczegółów można poznać w raporcie CERT na 2023 r. – dostępny pod adresem

https://cert.pl/posts/2024/04/raport-roczny-2023

Dlatego też w naszej ocenie warto zabezpieczyć komputer oprogramowaniem antywirusowym. Oprogramowanie tego typu skutecznie zmniejsza szansę na wystąpienie incydentów tego typu.

Polecamy zapukać oprogramowania antywirusowego na pancernapnada.pl